Vi glæder os til
et godt samarbejde!
Kontakt os

Handelsbetingelser

Forstplant ApS forhandler planter til skov- og landskab, juletræ- og pyntegrønt produktion. Bundtede planter sælges af minimum 25 stk.

Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelser er fakturadato +8 dage. Hvis betalingsfristen overskrides, tillægges 1,5% rente pr. måned af det fulde beløb og et rykkergebyr.

Ordrebekræftelse:
Din bestilling er bindende for både dig og Forstplant, når ordrebekræftelse er afgivet. Det påhviler dig som kunde at kontakte Forstplant, hvis du ikke modtager en skriftlig ordrebekræftelse eller hvis der er uoverensstemmelser i ordrebekræftelsen. Ændring af ordrebekræftelsen kan kun ske ved skriftlig aftale.

Ordrebekræftelsen er betinget af, at der kan opnås positiv og fuldt dækkende kreditforsikring for hele beløbet af Forstplant ApS kreditforsikringsselskab, eller dækning ved anfordringsbankgaranti.

Hvis du ikke aftager de planter, der er aftalt i ordrebekræftelsen, vil Forstplant ApS sende dig et skriftligt varsel og forsøge at afhænde planterne til anden side. Det påhviler dig som kunde at erstatte eventuelle tab i forhold til den oprindelige aftale og samtlige udgifter, som sagen har påført Forstplant ApS.

Pris:
Alle vore priser er ekskl. moms, udgift til udstedelse af plantecertifikat, sundhedscertifikat og enhver form for udførselsdokumenter. 

Ekspeditionstillæg:
Der tillægges et gebyr på 100 kr. til pakning og ekspedition af ordrer mindre end 500 stk. planter. 

Forsendelse:
Emballering og forsendelse foretages altid bedst og billigst for købers regning og risiko.
Planterne sendes AB lager.

Reklamationer:
Enhver reklamation skal ske straks efter, at du har modtaget planterne og senest 2 døgn efter modtagelse.
Reklamationer kan aldrig overstige fakturapris.

Lovgrundlag:  
I tilfælde, der ikke er omfattet af de her anførte bestemmelser, er købelovens regler gældende. For alle aftaler gælder dansk ret og værneting er Forstplant ApS legale værneting.  

Forbehold:
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer i de opførte provenienser og priser. 

Persondatapolitik:

For at en kunde kan handle og indgå aftaler med Forstplant, har Forstplant brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Postadresse
  • Telefonnummer
  • Email adresse

Forstplant foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål, at kunne registrere betaling og levere varen til kunden.

Forstplant følger Persondataloven.

Informationerne du opgiver ved handel med Forstplant ApS bruges kun til ekspedition/fakturering af handlen. E-mail skal bruges til fremsendelse af faktura og til kontakt, hvis der opstår tvivl. Telefonnummer skal bruges i tilfælde af spørgsmål, der ikke kan besvares ved brug af e-mail. Informationerne vil aldrig blive misbrugt eller videregivet til 3. part. Disse oplysninger gemmes i mindst 5 år. Man kan til enhver tid anmode om indsigt og berigtigelse eller sletning af sine personoplysninger. Persondata opbevares på en server beskyttet af firewall.