Levende hegn | Læplantning

Læhegn kan bryde vinden og give læ til åbne områder. Læhegnet er en flot og naturlig måde at afskærme til støjende trafik eller bygninger. 

Et velplanlagt læhegn kan fungere som spredningskorridorer for vildtet, når vildtet flytter sig fra skov til skov. Samtidig tiltrækkes en lang række fugle af læhegnets bær og insekter.

Med et læhegn kan naturen på arealet planlægges, så det tiltrækker særlige dyrearter og er varieret hen over året. Det ser smukt ud med lysegrønne udsprungne grene og blomster om foråret og gule, orange og røde høstfarver, bær og frugter om efteråret.  

Vær opmærksom på at vælge planter, der egner sig til forholdene på din lokalitet. Og tag højde for planternes krav til næring og lys samtidig med at planterne placeres rigtigt i forhold til deres vækstform.  

► Download Forstplants principtegning for læplantning her

Hvis du selv vil sammensætte din beplantning har vi lavet en guide over forskellige planters tolerance for vind/frost/salt og planternes tiltrækningskraft over for forskellige typer af dyr.

► Download Forstplants guide for planters nyttevirkning her

læhegn, læplantning, plante læhegn, princip læhegn, plantning læhegn, princip læplantning

Læplantning | Princip

Planterne i Forstplants læhegnspakker er sammensat optimalt og kan skabe læ svarende til 4 x læhegnets højde eller mere.

3-rækket læhegn, læhegn 3 rækker, læplantning, læplantning 3 rækker

3-rækket læplantning | Lerjord

Færdig plantepakke til 3-rækker · 50 planter af hver art  

I alt 300 planter = 100 meter. 

Dunet gedeblad · Mangeblomstret rose · Rød kornel · Alm. hæg · Rødel · Småbladet lind
Lonicera xylosteum · Rosa multiflora · Cornus sanguineum · Prunus padus · Alnus glutinosa · Tilia cordata

kr. 2.355,- 
inkl. fragt og levering - ekskl. moms.

► Køb 3-rækket læplantning | Lerjord

3-rækket læhegn, læhegn 3 rækker, læplantning, læplantning 3 rækker

3-rækket læplantning | Sandjord

Færdig plantepakke til 3-rækker · 50 planter af hver art  

I alt 300 planter = 100 meter. 

Rød kornel · Slåen · Æblerose · Skovæble · Rødel · Stilkeg

Cornus sanguinea · Prunus spinosa · Rosa rubigniosa · Malus sylvestris · Alnus glutinosa · Quercus robur 

kr. 2.355,- 
inkl. fragt og levering - ekskl. moms.

► Køb 3-rækket læplantning | Sandjord