Sådan plantes store træer

Plant store træer

Når du planter store træer, er det afgørende, at de håndteres rigtigt.

Store træer dyrkes på planteskolen. Træernes flyttes og omplantes med jævne mellemrum for at stresse træet og få det til at sætte mange finrødder. Et tæt rodnet er sundt og stærkt, så træet bliver robust til at kunne klare flytning, transport og genplantning.  

Når store træer skal genplantes, skal plantehullet være noget større end træets jordklump, så jorden omkring træet har en løs struktur og giver uhindret mulighed for at træets rødder kan brede sig. Efter plantning skal jorden omkring træet presses til tæt omkring træet, så der ikke er lufthuller, der kan give mulighed for råd og udtørring. 

Hvis træet er meget stort, kan det være nødvendigt at fæstne det i etableringsfasen, så det ikke vælter i perioder med meget regn eller hård blæst. 

Store træer har brug for rigeligt med vand og næring og i mange tilfælde vil det være nødvendigt at tilføre vand i etableringsårene.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne med store træer.  

Planteprojektet


Dette planteprojekt består af 28 store træer (21 bøgetræer og 7 egetræer), som er plantet i sammenhængende cirkler á 7 bøgetræer med 1 egetræ i midten. Med tiden vil træernes grene danne cirkulære grønne rum til tanker og fordybelse. 

  • 40 år gamle
  • 10 - 15 meter høje
  • 80 - 100 cm stammeomkreds
  • 4,5 - 5,5 tons inkl. rodklump

Træerne er dyrket på planteskole, hvor de ved hjælp af planteteknikker er forberedt til at skulle flyttes, transporteres og omplantes som store træer.

Både under plantning og den efterfølgende pleje er der anvendt skovfaglig viden for at sikre træernes overlevelse. 

Køb store træer