Herkomst juletræer, proveniens, juletræsdyrker, pyntegrønt

Sikkerhed for herkomst

I Danmark skal alle frø, der er underlagt Herkomstkontrol af Plantedirektoratet, leveres med oprindelses- og kvalitetsoplysninger.

Formålet med herkomstkontrollen er at sikre, at frø- og plantepartier stammer fra kårede bevoksninger, certificeres og følges af korrekte oplysninger om oprindelse (proveniens/herkomst) under markedsføring i EU og ved eksport.

Det er vigtigt for at man kan spore, hvor træet stammer fra, hvis der udbryder sygdom, som det er set med ask og elmetræer.

NaturErhvervstyrelsen oplyser bl.a.:

"Frø af herkomstkontrolpligtige skovtræarter skal komme fra kårede bevoksninger. I Danmark kåres de bedste bevoksninger efter anbefaling af kåringsudvalget, som er en gruppe eksperter på området. Selve kåringen foretages af NaturErhvervstyrelsen. Kravet om kåring gælder for alle EU-lande. Kun bevoksninger, som er bedre end gennemsnittet for arten i det pågældende land kan kåres.

Bevoksninger kan i Danmark kåres til et eller flere af følgende formål:

  • vedproduktion 
  • værn- og læplantningsformål
  • juletræ- og klippegrøntproduktion  
  • park- og allétræs anvendelse 
  • biomasseproduktion"

Når du køber planter ved Forstplant garanterer vi for, at planterne produceres af leverandører, der lever op til kravene om herkomstkontrol og vi sikrer, at de dokumenter, du modtager er anført med de påkrævede informationer om herkomst.  

Læs NaturErhvervstyrelsens instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter.  

Se billeder fra Forstplants temadag om skovfrø.

Køb planter med herkomstsikkerhed. 

Lær mere om herkomst


På Plantevalg.dk har Naturstyrelsen og Skov&Landskab - Københavns Universitet udarbejdet oplysninger om og anbefalinger af arter og frøkilder. 

Ved at vælge dit areals lokalitet og forhold (jordbundsforhold, dræningsproblemer, vindudsat eller frostudsat), kan du få angivet en række af arter, der egner sig godt til dit areal. 

Vi hjælper naturligvis gerne med anbefalinger og er leveringsdygtige i de arter, der fremgår af plantevalg.dk.

Kontakt os her

Besøg plantevalg.dk