vildtremise, plant til vildtet, planter vildt, planter vildtremise, vildtrevir, planter vildtrevir, plant for vildtet, planter til vildtet, vildtplantning, rå i skov, skovbryn vildt, træer, skov og træer, landskabsplantning, planter landskab
Planter | 
Tiltræk vildtet

Vildtremise

Når du planter en vildtremise, udbygges terrænets muligheder for at rumme vildt. Det er oftest råvildt eller fasan, man forsøger at forbedre levevilkårene for, når man anlægger en vildtremise.

Selv små tilplantninger i landbrugslandskabet formår at tiltrække vildt, men den bedste effekt opnås, hvis du laver en remise på mindst 2000 m2. Har du mere areal til formålet, er det med 5.000 -10.000 m2 muligt at skabe en remise, der kan huse en bestand af fasaner og evt. råvildt hele året. 

Der er 4 ganske enkle principper, du skal arbejde efter, når du planlægger din vildtremise:

 1. Luk solen ind
 2. Hold vinden ude
 3. Skab en varieret plantesammensætning
 4. Skab foder til vildtet

Med en vildtremisepakke fra Forstplant får du planter til en komplet remise på 1.000 m2, og hvis du planter efter nedenstående princip, vil du opfylde ovenstående grundprincipper.

Download Forstplants principtegning for vildtremise her
 

Du kan også selv sammensætte din beplantning. Vi har lavet en guide, hvor du kan se, hvilke dyr de forskellige planter tiltrækker. 

Se vores guide for planters nyttevirkning her

Sådan planter du en vildtremise

1) Hold et areal åbent midt i vildtremisen.

2) Plant buskene i 2 rækker langs remisens yderkant. Buskene skal danne en 'fodpose' og fungere som primære lægivere.
Plant buskene i afstanden 1 m mellem planterne og 1-1,5 m mellem rækkerne. Det ser flottest ud, hvis du planter 2-4 af samme art lige ved siden af hinanden. Du kan lave en åbning i denne fodpose, men åbningen må ikke vende mod vest.

3) Ca. halvdelen af rødel spredes jævnt i fodposen og skal fungere som ammetræer, der hjælper de andre træer i gang. Fjern ammetræerne, når de er ca. 5 m høje og begynder at genere buskene.  

4) Plant øvrige træer og buske i som en spredt kant ca. 5-7 m inden for fodposen.  Sæt planterne i små grupper med afstanden 1,5 x 1,5 og sørg for at skabe luft mellem grupperne. Brug den anden halvdel af rødel som ammetræer i disse grupper og fjern dem, når de er ca. 5 m. høje.  

5) Plant 2-3 grupper lærk og sitkagran remisens midterområde. Lav gerne en større planteafstand 1,5 x 2 m, så træerne holder sig grønne helt ned til jorden og kan give læ til vildtet og nattesæde til fasanerne.

6) Sæt en foderhæk / fodertønde eller plant en fodermark til vildtet i midten af remisen. 

Download principtegning for vildtremise-plantning

1) Hold et areal åbent midt i vildtremisen.

2) Plant buskene i 2 rækker langs remisens yderkant. Buskene skal danne en 'fodpose' og fungere som primære lægivere.
Plant buskene i afstanden 1 m mellem planterne og 1-1,5 m mellem rækkerne. Det ser flottest ud, hvis du planter 2-4 af samme art lige ved siden af hinanden. Du kan lave en åbning i denne fodpose, men åbningen må ikke vende mod vest.

3) Ca. halvdelen af rødel spredes jævnt i fodposen og skal fungere som ammetræer, der hjælper de andre træer i gang. Fjern ammetræerne, når de er ca. 5 m høje og begynder at genere buskene.  

4) Plant øvrige træer og buske i som en spredt kant ca. 5-7 m inden for fodposen.  Sæt planterne i små grupper med afstanden 1,5 x 1,5 og sørg for at skabe luft mellem grupperne. Brug den anden halvdel af rødel som ammetræer i disse grupper og fjern dem, når de er ca. 5 m. høje.  

5) Plant 2-3 grupper lærk og sitkagran remisens midterområde. Lav gerne en større planteafstand 1,5 x 2 m, så træerne holder sig grønne helt ned til jorden og kan give læ til vildtet og nattesæde til fasanerne.

6) Sæt en foderhæk / fodertønde eller plant en fodermark til vildtet i midten af remisen. 

► Download principtegning for vildtremise-plantning

 

 

Vildtremise, vildtplantning

Vildtremise pakke | 1000 m2

Buske (25 stk/hver)

 • Dunet gedeblad · Lonicera xylosteum
 • Hassel · Corylus avellana
 • Mangeblomstret rose · Rosa multiflora

Frugt/bær (25 stk/hver)

 • Mirabel · Prunus cerasifera
 • Sargentsæble · Malus sargentii
 • Vildæble · Malus sylvestris
 • Slåen · Prunus spinosa

Nål/løv og hjælpetræer (50 stk/hver)

 • Eg · Quercus robur
 • Lærk · Larix eurolepis
 • Rødel · Alnus glutinosa
 • Rødgran · Picea abies

kr. 2.855,-

inkl. fragt og levering - ekskl. moms.

 

► Køb vildtremise pakke | 1000 m2