planter juletræer, juletræsplanter, pyntegrønt, klippegrønt, juletræsdyrker, juletræsproducent, abies procera, nobilis planter, ædelgran planter, plantning juletræer, ny juletræskultur, dyrk pyntegrønt, plant pyntegrønt, juletræsdyrker, plant juletræer,
"Jeg planter altid
flere planter pr. hektar.
Du kan virkelig
vinde meget produktion
på den lange bane!

Professionel produktion af eftertragtet Nobilis

Nobilis har de senere år været en eftertragtet plante og mangelvare. Mød en professionel skovfoged og juletræ-/pyntegrønt producent, der bruger sin skovfaglige viden til at optimere driften og udbyttet. 

"Det er afsindigt vigtigt at plante, så du kan færdes med de rette maskiner, der gør driften rationel; både i relation til at dyrke juletræer og pyntegrønt, pleje kulturen og udbringe kemi.

Derfor er det afgørende at få den rette rådgivning om, hvilke provenienser der egner sig til dit areal og i øvrigt have et godt tillidsforhold til den entreprenør, der anlægger kulturen". 

Skovfoged Christian Nielsen har været professionel producent af juletræer og pyntegrønt siden 2011:

"Da jeg blev uddannet i sin tid, brændte jeg jo for skovbrug og havde en drøm om at leve af at dyrke skovbruget. Skoven er så spændende i det hele taget; jeg elsker diversiteten af flora og fauna i skoven.

Men tingene har udviklet sig i en anden retning og i dag synes jeg, at produktion af pyntegrønt er spændende. Pyntegrønt minder på en måde lidt om skov; det handler om at tynde og vælge træerne ud, så jeg kan faktisk bruge min faglighed i produktionen”.

Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev!

Tilmeld dig her og modtag vores nyhedsbrev, som giver dig adgang til nyt om juletræsplanter, nye plantepartier og knaphedsvarer.

Ja tak, hold mig opdateret!

Skovplanter, nobilis, abies procera, planter skov, juletræer planter, pyntegrønt planter, klippegrønt planter, juletræsproduktion, pyntegrønt produktion, klippegrønt produktion, nobilis produktion, køb planter, juletræsdyrker, køb nobilis, nobilis, klippegrønt

Nobilis | Abies procera

Nutidens Nobilis produktion består primært af ’ungdomsklip’. Den store andel af ungdomsklip skyldes, at der gennem mange år er fældet mere Nobilis, end der er plantet. Og derfor er der mangel på både frø og planter i dag.

Ifølge Danske Juletræer bliver der fældet tre hektar nobilis til flis og tømmer for hver gang, der bliver plantet én hektar. Udviklingen har betydet, at pyntegrønt produktionen faktisk er blevet udfaset i mange skove. Og det er meget kapitalkrævende at etablere de arealer igen.

Siden 1980-erne er der næsten ikke plantet Nobilis, så i dag er det samlede Nobilisareal i Danmark på ca. 12.600 hektar, svarende til 2% af det danske skovareal (Danske Juletræer, fra seneste opgørelse i 2012).

Skovplanter, løvplanter skov, juletræer planter, pyntegrønt planter, klippegrønt planter, juletræsproduktion, pyntegrønt produktion, klippegrønt produktion, nobilis produktion, skovbryn, køb planter, juletræsdyrker, skovdyrker, plant træer, nobilis, abies procera, proveniens nobilis,

Nobilis | Vælg den rette proveniens

Det rette valg af proveniens er afgørende for at få succes med kulturen og kan have signifikant betydning for det udbytte, du kan høste.

Et forkert valg kan i praksis betyde et produktionstab på flere tons i kulturens levetid.

Proveniensen skal passe til arealets lokalitet og bonitet. Kvaliteten vurderes ud fra farve, dækkeevne (grenenes gennemsigtighed), skudtype (årets skud) og nålestilling (opret eller liggende).

 

 

 

► Få råd om den rette proveniens til dit areal

Nobilis | Sådan dyrker du Nobilis

En vanskelig starter
Nobilis er en amerikansk bjergart ligesom Douglas gran og Thuja.

Det betyder, at jorden skal have en vis temperatur, før du kan plante Nobilis. Normalt ses en god succesrate, hvis du planter medio april.

Men hvor Nordmannsgran under optimale forhold har et udfald på
1-2%, er det normalt at have et udfald på 5-10%, når du planter Nobilis under optimale forhold.

Og du skal typisk efterbedre to gange i en Nobiliskultur.

Det er heller ikke usædvanligt, at Nobilisplanten kommer godt fra start og lever fint de første 3-4 år, men alligevel går ud, hvis der kommer et år med tørke eller forårsfrost, som den er ekstremt følsom overfor, fortæller Christian Nielsen.

 

Den rette jordtype
Den bedste jord til at dyrke Nobilis er veldrænet, og gerne gruset jord med fattig-middel næringsindhold. Nobilis kan slet ikke trives i tung og lerholdig jord. Det kan godt lykkedes at få planten til at leve de første 2-3 år, men derefter vil planten dø, fordi den tunge jord klasker sammen og hindrer Nobilisplanten i at få tilstrækkelig ilt. På lerede jordtyper er det bedre at dyrke andre arter (få vejledning om hvad du skal vælge til leret jord). 

Sådan planter du Nobilis
Nobiliskulturer anlægges bedst med plantemaskine, der sikrer, at jorden er tilstrækkelig løs og lukkes tæt om planterne, mens efterbedring eller plantning af Nobilis i skoven foregår med spade.

Sæt flere planter pr. hektar
Jeg planter altid flere træer pr. hektar for at kompensere for udfald. Typisk sætter jeg planterne i en afstand på 1,25 x 1,25 meter. Hvis du regner på det, kan du producere 1,5 ton mere pr. hektar fra kulturens 8. år og 10 år frem. Hvis du sætter planterne med større afstand; fx 2 x 2 meter, får du faktisk først optimal dækning, når planten er over 20 år. Du sparer selvfølgelig nogle planter pr. hektar på kort sigt, men du mister virkelig meget produktion på den lange bane”, forklarer Christian Nielsen

Omdrift og kulturpleje 
Der går 8-10 år, før arealet kan høstes og giver den første omsætning. En nobiliskultur kan være i omdrift til klippegrønt i ca. 35-40 år og det er normalt at høste 2-6 tons klippegrønt pr. hektar (Danske Juletræer).

I driften skal kulturen plejes i foråret og klippes i efteråret. Når produktionen skal høstes, foregår det med stangsaks eller liftklip afhængig af træernes størrelse. Det er manuelt arbejde og kræver knowhow, fordi det er vigtigt at producere ensartet og af den rette kvalitet i hele kulturens driftstid.

Renhold og gødskning
Kulturen renholdes med Round-Up efter de godkendte anbefalinger. Det er vigtigt at holde ukrudtet nede, så Nobilisplanterne ikke skal kæmpe om vand og næring. Gødskning er med til at sikre harmonisk vækst og en god nålefarve.

Den rette mængde afhænger af træernes størrelse og alder samt jordens bonitet og lokalitet; generelt gødskes mere på sandet jord end på leret jord. Du kan finde gode forskningsbaserede anbefalinger til din gødningsplanlægning ved Foreningen Danske Juletræer (christmastree.dk).   

Skovplanter, løvplanter skov, juletræer planter, pyntegrønt planter, klippegrønt planter, juletræsproduktion, pyntegrønt produktion, klippegrønt produktion, nobilis produktion, skovbryn, køb planter, juletræsdyrker, skovdyrker, plant træer, nobilis, lærketræer, skovbryn planter

Nobilis | Skovbryn bidrager til driften

Christian Nielsen afsætter typisk 10 % af nåletræskulturen til skovbryn, som skaber læ til de nye spæde planter, giver herlighed og diversitet (flora og fauna) og gennem tiden er med til at finansiere vedligehold af spor og veje.

På dette areal er Nobiliskulturen omkranset af lærketræer og en mindre birkeskov. 

Skovfoged Christian Nielsen går på stien sammen med skovfoged Steen Hougaard fra Forstplant, der leverer planterne til Christian Nielsens projekter. 

 

 

 

Nobilis | Tørkeskade

De danske kulturer er særligt udfordret i 2018, hvor temperaturene har været ekstraordinært høje og sommeren har været usædvanligt tør.

På denne Nobilisplante ses hvordan årets nye skud er visnet pga. tørke.

Skuddene knækker af og planten vil danne nye skud nedenunder, hvilket vil forringe træets grenlængde og dermed klippemængden.

Nobilis | Tørkeskade

Skovfoged Steen Hougaard (Forstplant) viser tørkeskader på Nobilis.

Først tørrer de gamle nåle, som visner og falder af. Derefter krøller de nye skud og til sidst dør træet.