Temadag om skovfrø

10.02.2016

Der var fokus på det første led i planteproduktionen, da HedeDanmark Skovfrø og Forstplant i fællesskab havde inviteret Skovdyrkerne til temadag om skovfrø.

Arrangementet blev afholdt ved HedeDanmark Skovfrø i Fårvang (nord for Silkeborg), hvor salgs- og afdelingschef Morten Krogh gavmildt delte ud af sin ekspertviden om produktion af kvalitetsfrø.

Skovdyrkerne var repræsenteret fra hele landet og bidrog til at give dagen et fagligt indhold med plads til at nørde inden for plantegenetik og planteherkomst.

HedeDanmark driver ca. 200 hektar med frøplantager og frøbevoksninger. Frøene leveres bl.a. til planteskoler og juletræsdyrkere, hvor kvalitet og herkomstsikkerhed er særligt vigtigt på grund af produktionsomkostninger og lovpligtig herkomstindberetning. 

På dagen blev det tydeligt, hvor afgørende frøets fysiske og genetiske kvalitet er for plantens kvalitet og dermed det udbytte, producenten får af sit af juletræ eller vedproduktion.

Billeder: 

1: I klængerummet ligger koglerne og tørrer til de åbner sig. Der er en fantastisk frisk og ren duft i rummet.  

2: Forstplants Steen Hougaard fremviste flotte planteprøver produceret på frø fra HedeDanmark Skovfrø.

3: Bøgefrø kuldebehandles ved 3 grader og konstant luftfugtighed, der hindrer udtørring. 

4: Frøplantagen Truust anvendes til Hybridlærk (Larix eurolepis). Hver anden række består af henholdsvis Japansk lærk (Larix kaempferi) og Europæisk lærk (Larix decidua). Der er en overrepræsentation af far-kloner, som der skal fire af til at bestøve én mor-klon. En vigtig opgave, for det er kun hunblomsterne, der giver frø.

5: Frøene opbevares på frost i blå tønder (20 kg frø i hver). Frost og lav fugtighed er med til at bevare energien i frøene, som kan holde sig op til 25 år.  

6: HedeDanmarks salgs- og afdelingschef Morten Krogh forklarer, hvordan frøene sorteres efter vægtfylde ved hjælp af undertryk.