Frøproduktion

Februar 2020.

Frøproduktion er grundlaget for, hvordan plantemarkedet udvikler sig de kommende år. Kvaliteten af frø er afgørende for plantens levedygtighed og potentielle værdi. Forstplant har besøgt Levinsen A/S og fået indblik i de seneste års høst.

Levinsen er specialiseret i produktion af frø til træer og buske. Virksomheden samarbejder med det private skovbrug omkring frøplantager og frøavlsbevoksninger i Danmark og Tyskland. Levinsen Frø er blandt de førende i Europa, når det gælder sikring og dokumentation af oprindelsen af nordmannsgranfrø fra Kaukasus. Levinsens frø bliver til planter, der anvendes i forbindelse med skovrejsning, vildtplantninger, prydtræer, juletræer og klippegrønt.

Direktør Ulrik Kejser Nyvold tog os med på en spændende rejse fra frøene bliver høstet på plantagerne til sortering og oplagring af kvalitetsfrø med en høj spireprocent.

Et vigtigt budskab fra producenten er, at vi skal plante varieret natur for at skabe robust natur, der kan modstå klimaets fremtidige og uvisse forandringer. 

 

Billedtekst:

 1. Det meste af Forstplants team og Ulrik Kejser Nyvold, ejer af Levinsen A/S.
 2. Levinsen har bygget nye faciliteter og lader i stor stil naturen klare arbejdet med at eftermodne kogler under specialdesignede udhæng. Den fantastiske duft fra de friske kogler møder os allerede, da vi kommer ud af bilen. 
 3. Kogler til eftermodning i det fri. Kogler fra nåletræer høstes fra august til marts, mens frø fra løvtræerne typisk høstes i perioden juli til januar. 
 4. I det 'våde hjørne' renses bærfrugter; primært frøkilder til pryd og landskabsplanter. Bær og frugtkød renses fra og frøet udvindes, hvorefter vandindholdet reduceres. 
 5. Sorteringsmaskinen fra 1940'erne indstilles med håndsving og fungerer så uovertruffent, at den har erstattet forsøg med en nyere maskine.  
 6. Den pålidelige maskine sorterer i fem fraktioner. 
 7. Frø sorteres via rør til forskellige beholdere fra den lille soldrenser. 
 8. Transportbånd transporterer knuste nordmannsgrankogler til Klængemaskinen. 
 9. De tomme kogleskæl transporteres også væk med transportbånd. 
 10. Derefter afvinges frøet (ikke vist) og de tomme frø og urenheder sorteres fra.
 11. Maskinen kan sortere i fem størrelser. Levinsen råder over flere frøplantager (Danmark og Europa) og har udviklet nogle interessante arter med genetik fra 10-12 kloner og helt op til forskellige 20 kloner for at få den fulde genetiske gevinst. De første af disse frøplantager er allerede nu i produktion og inden længe følger 9 nye spændende frøplantager. 
 12. Frø fra bøg (fagus sylvatica) forbehandles ligesom Levinsens andre frø uden kemi.  Frost og lav fugtighed uden udtørring er med til at bevare energien i frøene og forlænge frøenes holdbarhed, som for nogle arter er op imod 50 år. 
 13. De færdigsorterede kvalitetsfrø opbevares på køl eller frys afhænging af arten. Kølerummene er fleksible og kan fungere som køl, mellemlager og fryserum.
 14. Levinsen har udviklet et smart system, hvor tønderne flere gange i døgnet drejer stille rundt. Tønderne vejes med en specialbygget løftevogn med monteret vægt og på den måde kan vandindholdet beregnes. Frø i tønderne tjekkes hver uge for at sikre rette udvikling af kvalitetsfrø med høj spireprocent. 
 15. Levinsens portefølje af frøkilder er et imponerende studie, der også fungerer som virksomhedens katalog, referencekilde og vidensudstilling. 

 

 

Temadag om skovfrø · HedeDanmark Frø

Februar 2016

Der var fokus på det første led i planteproduktionen, da HedeDanmark Skovfrø og Forstplant i fællesskab havde inviteret Skovdyrkerne til temadag om skovfrø.

Arrangementet blev afholdt ved HedeDanmark Skovfrø i Fårvang (nord for Silkeborg), hvor salgs- og afdelingschef Morten Krogh gavmildt delte ud af sin ekspertviden om produktion af kvalitetsfrø.

Skovdyrkerne var repræsenteret fra hele landet og bidrog til at give dagen et fagligt indhold med plads til at nørde inden for plantegenetik og planteherkomst.

HedeDanmark driver ca. 200 hektar med frøplantager og frøbevoksninger. Frøene leveres bl.a. til planteskoler og juletræsdyrkere, hvor kvalitet og herkomstsikkerhed er særligt vigtigt på grund af produktionsomkostninger og lovpligtig herkomstindberetning. 

På dagen blev det tydeligt, hvor afgørende frøets fysiske og genetiske kvalitet er for plantens kvalitet og dermed det udbytte, producenten får af sit af juletræ eller vedproduktion.

Billeder: 

1: I klængerummet ligger koglerne og tørrer til de åbner sig. Der er en fantastisk frisk og ren duft i rummet.  

2: Forstplants Steen Hougaard fremviste flotte planteprøver produceret på frø fra HedeDanmark Skovfrø.

3: Bøgefrø kuldebehandles ved 3 grader og konstant luftfugtighed, der hindrer udtørring. 

4: Frøplantagen Truust anvendes til Hybridlærk (Larix eurolepis). Hver anden række består af henholdsvis Japansk lærk (Larix kaempferi) og Europæisk lærk (Larix decidua). Der er en overrepræsentation af far-kloner, som der skal fire af til at bestøve én mor-klon. En vigtig opgave, for det er kun hunblomsterne, der giver frø.

5: Frøene opbevares på frost i blå tønder (20 kg frø i hver). Frost og lav fugtighed er med til at bevare energien i frøene, som kan holde sig op til 25 år.  

6: HedeDanmarks salgs- og afdelingschef Morten Krogh forklarer, hvordan frøene sorteres efter vægtfylde ved hjælp af undertryk.