Skovrejsning | Skovejer | skoventreprenør

Sunde skovplanter til skovbrug og skovrejsning

Skovrejsning er et fokusområde i Danmark. Skovene bidrager til miljøforbedringer og skaber rekreative områder for dyr og mennesker. Som ny skovejer kan du derfor få tilskud til at etablere dit skov. Tilskudet er på 32.000 kr/ha og kan dække en stor del af dit plantekøb.

Hos Forstplant finder du både hjemmehørende arter og specialarter til skoven. Uanset om du rejser ny skov, er skov-entreprenør eller allerede driver et skovbrug, kan du finde de skovplanter, du har brug for hos Forstplant.  

Vores afdeling Naturplant er specialiseret i skovrejsning og kan hjælpe med enkelte/alle faser af dit skovrejsningsprojekt. Hvis du har brug for rådgivning klik her for yderligere information.

Find inspiration til (udvalgte) arter, som kan indgå i din skovrejsning nedenfor.

HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OG TILBUD

Tilmeld dig her

Planternes nyttevirkning


Du kan tiltrække forskellige typer af dyr med din plantesammensætning. Og det ser flot ud, hvis du laver en beplantning, der er sammensat af forskellige størrelser buske, bær-/frugttræer og store løvfældende træer. 

Planterne har forskellige krav til sol/skygge og forskellige tolerancer for vind, salt og frost, som bør matche lokaliteten for dit areal.

  • Arter som surbær, snebær, naur, mirabel, pil, kvalkved, spidsløn, ahorn og lind har en høj tiltrækning for insekter og dermed også for småfugle.
  • Hvis du gerne vil tiltrække smådyr som harer og fasaner, kan du eksempelvis plante roser, bærmispel og mirabel. 
  • Rovfugle tiltrækkes af druehyld og kvalkved, bøg og balsampoppel.
  • Rådyr er blandt andet glade for sargentsæble, hassel, avnbøg, pil, fuglekirsebær og vild pære.     

Vi har lavet en oversigtsguide, der gør det let for dig at se de forskellige plantearters tolerance og tiltrækningskraft for insekter, fugle, smådyr og vildt. 

Download guide over planters nyttevirkning.

Se også vores principper for læplantning og vildtremiser.

Skovplanter | LØV

Her finder du et udvalg af løvtræsarter, der egner sig godt til skoven. 

Skovplanter | NÅL

Her finder du et udvalg af nåletræsarter, der egner sig godt til skoven. 

skovplanter, løvplanter skov, skov træer, skov planter

Skovplanter | LØV

Her finder du et udvalg af løvtræsarter, der egner sig til skoven. 

Skovplanter LØV

skovplanter, nåletræsplanter skov, skov træer, skov planter, nåletræ skov

Skovplanter | NÅL

Her finder du et udvalg af nåletræsarter, der egner sig til skoven.

Skovplanter NÅL